Polish English French Italian German Russian Turkish Spanish Arabic
ECO-BEEF - Zakład rozbioru mięsa

Polityka bezpieczeństwa żywności i jakości:

ECO-BEEF Sp. z o.o. stawia sobie za strategiczny cel dostarczenie bezpiecznych, wysokiej i powtarzalnej jakości produktów i usług, które zaspakajają wymagania klientów, zarówno krajowych jaki i zagranicznych oraz funkcjonowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podstawa realizacji polityki firmy w tym zakresie jest nadzorowanie jakości i bezpieczeństwa żywności na każdym odcinku produkcji żywności. Pomocą w osiągnięciu tego celu jest wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu jakości opartego na wymaganiach normy BRC Global Standard for Food Safety v5.

Dyrekcja firmy określiła kierunki działań mających na celu realizacje strategicznego celu. 
Należą do nich:

1.      Podnoszenie standardów technicznych infrastruktury i wyposażenia.
2.      Stałe monitorowanie i analiza wymagań klientów.
3.      Nieustanne podnoszenie kwalifikacji, świadomości i poczucia odpowiedzialności pracowników.
4.      Realizowanie zakupów u zatwierdzonych dostawców.
5.      Doskonalenie metod produkcyjnych w celu minimalizowania zagrożeń jakości i bezpieczeństwa żywności.

Przesłanie wynikające z założonych celów wymaga stałego zaangażowania wszystkich pracowników firmy w jej rozwój, którzy zobowiązani są do dołożenia wszelkich starań w realizacji powierzonych im zadań.
Dyrekcja oraz wszyscy pracownicy firmy biorą odpowiedzialność za spełnienie wszystkich wymagań jakości, bezpieczeństwa i legalności żywności

Szczęsny Koziebrodzki 
Prezes  Eco-Beef