Polish English French Italian German Russian Turkish Spanish Arabic
ECO-BEEF - Kesim Tesisi

Gıda ve kalite güvenliği politikası: 

ECO-BEEF Ltd.Şirketiyürürlüktekiyönetmeliklere uygun olarak işleyen, yerli ve yabancı müşterilerin gereksinimlerinikarşılayan yüksek vetutarlı kalitede ürünleri ve hizmetleri, güvenliğisağlayanstratejikhedefleri belirlemiştir.Bu alanda şirket politika esaslarının temeli gıda üretiminin her kısmında gıda güvenliği ve kaliteyi denetlemek.Buhedefe ulaşmada BRC Global Standard for Food Safety v5 normlarının beklentilerine dayanarak kaliteli sistemi alıştırmak, korumak ve mükemmelleştirmek, yardımcıdır.

Şirket yönetimi stratejik hedefin gerçekleşmesinihedefleyen faaliyet yönlerini belirledi.

Bunlarşunlardır:

  1. Altyapının veekipmanlarınteknik standartlarınıyükseltme.
  2. Sürekli gözetim vemüşterilerin gereksinimlerinianalize.
  3. Sürekli becerileri, işçilerinsorumluluk duygusunu ve farkındalığı yükseltme.
  4.  Onaylanmıştedarikçilerdenalışverişiyapma.
  5.  Kalite ve gıdagüvenlikrisklerinien aza indirme amaçliüretim yöntemlerimükemmelleştirme.

Varsayılan hedeflerden meydana gelen anlam şirketingelişiminde tümçalışanlarınınsürekli angaje olmasınıgerektirir.Onlargörevleriniyerine getirmek içinher türlü gayreti göstermekle yükümlüdürler.

Yönetim veya şirketintümçalışanlarıkalite, güvenlik vegıdayasallık gereksinimlerinikarşılamak için sorumluluk alırlar.

  

 

Szczęsny Koziebrodzki 
Ba
şkan Eco-Beef