Polish English French Italian German Russian Turkish Spanish Arabic
ECO-BEEF - Ubojnia

Dla naszych odbiorców zagranicznych, którzy nie rozumieją co znaczy “polska wołowina”, “wołowina z Polski” przygotowaliśmy poniżej krótkie resume.

Dla Państwa informacji polska wołowina przedstawia najlepszy wybór w stosunku jakość vs cena, a w kategoriach natury produktu zajmuje 1 miejsce wśród klientów umiejących rozpoznać jej walory organoleptyczne czyli: kruchość i smak.

Populacja bydła w Polsce wynosi obecnie 5.7 miliona sztuk, co wydaje się być niewiele jednakże 80% zostaje ubite z przeznaczeniem na export. W ten sposób Polska jako dostawca wołowiny ma duże znaczenie w krajach jak: Włochy, Francja, Holandia, Turcja, Hiszpania, Niemcy, była Jugosławia, Rosja, Bliski Wschód.

Silna pozycja naszego kraju na europejskim rynku to wynik niższych cen oferowanych przez krajowych producentów, którzy są ciągle pożądanymi partnerami dla zagranicznych odbiorców. Ceny wołowiny polskiej są około 10% niższe niż średnia cena kg wołowiny w Unii Europejskiej. Ten fakt zachęca do dalszego rozwóju eksportu wołowiny.

Główne rasy bydła to: polska czarno-biała, polskie Holstein, Simmental, Limousine, Charolaise, Hereford.

 
Handlowe wyznaczniki tusz mięsa wołowego z Polski:

• Waga:
byki     od 200kg do 450kg (średnia waga 320kg)
krowy  od 160kg do 400kg (średnia waga 260kg) 
jałówki od 180kg do 350kg (średnia waga 260kg)

• Średnia zawartość kości w tuszy:
byk      19,5 %
krowa   21 %
jałówka 20 %