Polish English French Italian German Russian Turkish Spanish Arabic
ECO-BEEF - Mezbaha

 

Polonya sığır etine karşı gösterilen ve devamlı olarak yükselen ilgiyi karşılamak amacıyla Agraimpex firması Limousine ırkı kendi sığır sürüsünü yetiştirme proğramını oluşturdu. Şuan, sürü 500 adet hayvandan oluşmakta olup, 2013 yılında 1000 adet havyandan oluşacaktır. Hem sığırın ömür boyu gösterdiği özellikler hem de etlerin post-mortem gösterdikleri çok çeşitli üsütünlükler Limousine ırkını şeçmemize sebep olmuştur. Limousine sığırı, çeşitli alanlarda ıspatladığı çok yönlülüğü sayesinde popülerlik kazanmıştır. İşbu sığırda doğum sırasında insan yardımı gerektirmez, buzağılar ise küçük olup doğarlar. Hayvanlar olumsuz çevre koşullarına karşı dayanıklı olup hem ekstensif hem de intensif kullanılabilirler. Limousine ırkı olgunluğuna çabuk ulaşır ve çok güçlü sürü içgüdüsüne sahip olur.  Ayrıca, Limousine çok "tasarruflu" bir sığırdır – çiftlikte verilen yemden verimli bir şekilde faydalanabilir. İşbu hayvanlar çok üretkendir ve karkas verimliliği açısından verdikleri mükemmel sonuçları ile tanınmıştır. Kesim sonrası yetişkin hayvanların kas oranı yağ ve kemik oranına göre çok yüksektir (karkas verimliliği) ve diğer ırklarla karşılaştırılınca, kemik ve yağ oranı çok düşüktür. Limousine ırkın uzun ömürlü olması işbu ırkın başka bir üstünlüğüdür. Bir ineğin ömür boyu ondan fazla buzağının yetiştirmesi nadir bir durum değil. Nüfüsü büyük olduğu için işbu sığır genetik açısından çok çeşitlidir ve çok çeşitliği yeni genetik hatlarına kolay ulaşımını sağlar. Nüfüsün yüksek oranında kas hipertrofisi (çift kaba et) rastlanır.